Navigácia

O škole

Profil školy

 

 

 

                Naša neveľká základná škola sa nachádza v srdci obce Dubovica. Mohli by sme povedať, že je umiestnená v centre malého dubovického námestíčka, pretože jej najbližšími susedmi z východu je  viacúčelový  kultúrny dom, ktorého súčasťou je i obecný úrad, z južnej strany  je to Kostol obetovania Pána a pridajme ešte obchod, pohostinstvo, farský úrad a materskú školu.

                Z histórie vieme, že prístavba budovy školy bola daná do užívania v roku 1988 ako štvortriedna základná škola. Teda sme školou pre prvý stupeň ZŠ, máme v nej štyri triedy pre 1. až 4. ročník ZŠ.  Pôsobia tu štyria vyučujúci, tri učiteľky a riaditeľ školy, jedna vychovávateľka a náboženskú výchovu vyučuje miestny farár. V tomto školskom roku máme 57 žiakov, ktorí  majú možnosť navštevovať dve oddelenia ŠKD.  O údržbu školy sa starajú dve prevádzkové zamestnankyne.

                Vyučovanie prebieha v 4 triedach, ale k dispozícii máme i školský dvor čiastočne upravený na športové ihrisko  a nechýba nám ani detské ihrisko. V jednom pavilóne  Materskej školy Dubovica máme zriadenú telocvičňu, nechýba nám ani počítačová miestnosť a  multimediálna učebňa. V troch triedach máme interaktívnu tabuľu.

                Vyučovanie realizujeme podľa  Inovovaného štátneho vzdelávacieho plánu ISCED 1. Oficiálne škola nie je  zameraná na jazyky, ale anglický jazyk vyučujeme už v prvom a druhom ročníku po dve hodiny týždenne. Naši žiaci majú možnosť navštevovať 6 krúžkov. Našou malou pýchou je Detský folklórny súbor Dubovičanček, ktorý pod vedením riaditeľa školy Mgr. M. Hromjaka pôsobí na škole od roku 1990.  Za ten čas dosiahol veľmi pekné úspechy, a to i na krajskej úrovni kreácií detského folklóru. Súbor prezentuje autentický folklór regiónu Šariš. Práve speváčka z tohto súboru, Mária Oslovičová, sa 2-krát zúčastnila celoslovenského kola súťaže Slávik Slovenka.

                Žiakov zapájame do rôznych vedomostných i umeleckých súťaží. Nikdy nechýbame na recitačných, speváckych, matematických a športových súťažiach.      

              

 

                                                                                                                                             Mgr. Michal Hromjak

                                                                                                                                                   riaditeľ školy

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dubovica
    Dubovica 374, 082 71 Lipany
  • +421514572021
    Mob.: 0918 535 483

Fotogaléria