Navigácia

 • O čižmárovi Barnabášovi

  O čižmárovi Barnabášovi

  V piatok k nám do školy zavítalo divadlo CROCUS z Košíc s muzikálovou rozprávkou O čižmárovi Barnabášovi. Čižmár mal jednu dcéru, ktorá chcela pomáhať otcovi šiť čižmy, ale Barnabáš bol presvedčený, že to majú robiť iba muži. Bál sa, že svoje remeslo nebude mať komu odovzdať, no dcéra ho malým fígľom presvedčila o tom, že je veľmi šikovná a dokáže šiť čižmy aspoň tak dobre ako jej otec.

 • Európsky deň v škole

  Európsky deň v škole

  Už sa stalo tradíciou, že v posledný vyučovací deň v mesiaci október sa koná v našej škole európsky deň rodičov v škole a ináč tomu nebolo ani v tomto školskom roku. Rodičia našich žiakov, a zároveň naši bývalí žiaci, nás opäť presvedčili o svojej šikovnosti. Mamičky Petra Tešľová, Stanislava Molčanová a Katarína Baňasová nám predviedli svoje umenie - aranžovanie, háčkovanie a zdobenie kraslíc. K tomu ešte pán Vaľuš a pán Seman pridali tradičné ľudové nástroje a výrobu mydielok nám predviedla p. Lukáčová. Nechýbali ani chutné domáce koláče.

 • Deň zdravej výživy

  Deň zdravej výživy

  Každý z nás chce byť zdravý. Ale k dobrému zdraviu patrí i zdravá výživa,  hlavne zelenina a ovocie. Tohtoročná úroda zeleniny a ovocia bola veľmi bohatá a bohatý bol i náš deň zdravej výživy.   Prejavilo sa to nielen na našom desiatovom stole, ale i v súťaži o najkrajšie jablko. Ťažké bolo vybrať to najkrajšie jablko, lebo všetky boli  nádherné. No porota i žiaci rozhodli, že najkrajšie jablko priniesla Emka Kiseľová zo 4.ročníka.

 • Vlk a kozliatka

  Vlk a kozliatka

  Každý z nás pozná rozprávku o mame koze, ktorá vystríha svoje deti pred tým, aby nikomu cudziemu neotvárali vrátka. A kozliatka otvorili, lebo pažravý vlk bol veľmi prefíkaný. Ale my vieme, že tak ako všetky rozprávky, aj táto sa dobre skončila. Lenže v živote to tak nemusí byť. Práve o takéto ponaučenie obohatilo našich žiakov divadelné predstavenie z dielne pani Mihokovej Vlk a kozliatka.

 • Detské ihrisko

  Detské ihrisko

  Na našom školskom dvore sme sa rozhodli zriadiť detské ihrisko. Prvá fáza realizácie sa uskutočnila tento týždeň. Hojdačka a šmýkačka boli osadené vo štvrtok. Dvojitá hrazda v piatok a ďalšie súčasti ihriska pribudnú až na jar. Financie na ihrisko sú z 2% dane, ktoré našej škole poskytli rodičia, hlavne pán S. Haladej a jeho kolegovia, zamestnanci školy a obec Dubovica. Ďakujeme.

 • Cvičenie v prírode

  Cvičenie v prírode

  Druhý septembrový piatok sme využili ešte vždy letné počasie na cvičenie v prírode. Naša cesta nie náhodou viedla ku krížu nad našou obcou, keďže tento deň sme slávili sviatok Povýšenia Svätého kríža. Kríž na Bukovej hore bol postavený pri príležitosti 20.výročia povodne v Dubovici. Nádherný kríž vysvätil 1.9.2018 správca našej farnosti Mgr. Milan Tomko. Po výstupe na kopec sme si oddýchli, posilnili sme sa a hneď na to duchovný otec Milan nám všetkým dal požehnanie. Krásne počasie umocnilo vo všetkých nás silný duchovný i športový zážitok.

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  Otvorenie školského roka 2018/2019

  Mesiac september už od nepamäti volá všetky školopovinné deti do školy, a tak aj my sme dnes slávnostne otvorili nový školský rok 2018/2019. Za účasti rodičov prvákov  a pána starostu L.Timča sme prvý deň začali svätou omšou, ktorú celebroval pán farár Mgr.M.Tomko, a ďalej sme pokračovali v priestoroch školy. Oddýchnutí a zrelaxovaní žiaci priznali, že na školu sa už tešili. Nový školský rok začíname s počtom žiakov 57. Kolektív učiteľov sa nezmenil. Zmena nastala na poste asistenky učiteľa a pomocnej vychovávateľky.

 • Záver školského roka 2017/2018

  Záver školského roka 2017/2018

  Posledný deň školského roka sme začali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mgr. M.Tomko. Po jej skončení sme pokračovali v škole za účasti p.starostu L.Timča, pána farára M.Tomka a diakona Patrika. V hodnotiacej správe pán riaditeľ M.Hromjak vyzdvihol výbornú  dochádzku a  prospech žiakov. Zo 62 žiakov až 36 žiakov malo čisté jednotky. Najlepší žiaci boli odmenení knihou, ale aj  mnohí ďalší dostali vecné ceny za vzornú reprezntáciu školy a zbery papiera a SABI viečok. Svoje hodnotenie najlepších pridal i pán farár M.Tomko. A teraz už HOR SA NA PRÁZDNINY!

 • Rozlúčka so štvrtákmi

  Rozlúčka so štvrtákmi

  A opäť nám odchádzajú štvrtáci. Ako každý rok. Dnes sa s našou školou lúčilo 15 štvrtákov, aby pokračovali na druhom stupni v Lipanoch. Na výber mali dve základné školy. Na rozlúčku si pre svojich mladších spolužiakov a učiteľov pripravili bohatý kultúrny program, v ktorom nechýbali scénky, vtipy, tance, spev a recitácia. Nech sa vám darí, piataci!

 • Futbalový turnaj

  Futbalový turnaj

  Tradícia je tradícia. Futbalový turnaj na konci školského roka je na našej škole už skoro 30-ročná tradícia. Posledné roky aj so ZŠ Lúčka. Vybaviť ihrisko, obliecť dresy, zabezpečiť občerstvenie, rozhodcu  a ide sa na to. Ale nie, ešte sme si zaistili aj počasie. A vyšlo to. Čo nám ale nevyšlo, to bol zápas s mužstvom ZŠ Ďačov. Prehrali sme 1 : 2, a tak sa zopakovali  výsledky z minulého školského roka v poradí: Dačov, Dubovica, Lúčka.  Za spravodlivé pískanie ďakujeme pánovi Čarnogurskému.

 • Zber SABI viečok

  Zber SABI viečok

  Aj zberom SABI viečok sa snažíme viesť našich žiakov k zdravej výžive, pretože najprv je treba jogurt zjesť, aby mohli viečka odovzdať do súťaže. Tak ako minulý rok aj teraz sme v rámci Prešovského kraja skončili na prvých priečkach. Obsadili sme 4.miesto a naša najlepšia zberateľka Michaela Červeňáková s 1384 g viečok získala tablet a ďalším zberateľom sme rozdali  30 tričiek a 20 pier.  Pre školu sme získali 2 knihy receptov a 150 eurovú poukážku na nákup pomôcok. Súťaž pokračuje aj v ďalšom školskom roku.

 • Deň ľudovej kultúry

  Deň ľudovej kultúry

  A opäť folklór. Gymnázium Lipany už po niekoľko rokov organizuje Deň ľudovej kultúry, ktorým chce priblížiť krásu ľudového umenia predovšetkým svojim  študentom. Tento ročník bol venovaný interpretácii piesní, ktoré spieva známa speváčka Monika Kandráčová z Krásnej Lúky. Naša dievčenská spevácka skupina DFS Dubovičanček pani Moniku dojali k slzám, pretože zaspievali jej obľúbenú mariánsku pieseň.

 • Šedzikartské folklórne slávnosti

  Šedzikartské folklórne slávnosti

  Už tradične sa koncom školské roka v mesiaci jún náš DFS Dubovičanček zúčastňuje folklórnych slávností v Záhradnom, kde nechýba pohostinnosť, príjemná atmosféra a pohostinní ľudia. Tohto roku našu školu reprezentovala dievčenská spevácka skupina, ktorú vedie a na akordeóne sprevádza náš pán riaditeľ Mgr. Michal Hromjak.

 • MDD

  MDD

  Deň detí patrí samozrejme deťom. My sme si tohto roku tento sviatok pripomenuli výletom na Šarišský hrad. Turistika, pohyb, spoznávanie našich dejín, ale i hojdačky, šmýkačky a ďalšie aktivity v priestoroch hradu, to všetko sme ponúkli našim žiakom pri príležitosti ich dňa. Veríme, že takýto sviatočný deň sa im páčil.

 • Školská florbalová liga

  Školská florbalová liga

  30. mája 2018 sa uskutočnil posledný turnaj  Školskej florbalovej ligy pre 1.stupeň 2017/2018 v lipianskom regióne. Organizuje to ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany. Pre náš florbalový tím to bol opäť veľmi úspešný rok, pretože chlapci sa na každom zápase držali statočne, za čo boli odmenení krásnym 2.miestom. Srdečne blahoželáme. Za pomoc na tréningoch ďakujeme aj pánovi V. Martoňákovi.

 • Hliadky mladých zdravotníkov

  Hliadky mladých zdravotníkov

  O prvej pomoci bežný  našinec vie veľmi málo, aj keď na našich cestách zomiera veľa mladých ľudí. Jednou z foriem, ako pripraviť deti na poskytnutie prvej pomoci je súťaž hliadky mladých zdravotníkov, ktorej sa každoročne zúčastňujú aj naši žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr.D.Mišenkovej. Tohto roku naši druháci a jedna štvrtáčka v súťaži uspeli veľmi pekne. Aj napriek svojmu nízkemu veku umiestnili sa na krásnom druhom mieste, za čo im patrí veľká pochvala.

 • Školský výlet

  Školský výlet

  Ktože by sa nepamätal na svoje školské výlety? Pekné spomienky budú mať aj naši prváci a druháci, ktorí v tomto školskom roku navštívili Múzeum v Tatranskej Lomnici a Beliansku jaskyňu v Tatranskej Kotline. V týždni, keď tretiaci a štvrtáci boli v škole v prírode, cestou tam a späť, boli s nimi aj prváci a druháci. Takto sme spojili pekné s užitočným,využili miesto v autobuse a ponúkli všetkým žiakom pekné zážitky.

 • Škola v prírode

  Škola v prírode

  Žiaci 3. a 4.ročníka sa v dňoch 7.5.-11.5.2018 zúčastnili pobytu v škole v prírode v Kežmarských Žľaboch. Ubytovaní boli v hoteli Crocus. Počas týždenného pobytu navštívili Beliansku jaskyňu, Tatranské múzeum v Tatranskej Lomnici, Pramenisko - náučný chodník tatranskej prírody, užili si v bazéne, zasúťažili si na ihriskách i v spoločenských miestnostiach a spoznali  prostredie našich Tatier. Nechýbala ani záverečná diskotéka.

 • Mini playback show

  Mini playback show

  Každoročne sa pre žiakov 1.stupňa, ktoré navštevujú ŠKD, koná spevácka súťaž mini playback show. Tohto roku sa  pod vedením pani vychovávateľky Márie Gladišovej do súťaže pripravili Pavlína Molčanová, Radka Gorneková, Tatiana Šipková a Vanda Ceperková. Celkové víťazstvo a prvé miesto si odniesla naša Pavlínka Molčanová s piesňou Na bieleho koňa od Kristíny. Blahoželáme.

 • Slávik Slovenska 2018

  Slávik Slovenska 2018

  Už po 28. raz sa žiaci základných škôl zapájajú do speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktorej hlavným garantom je Peter Dvorský. Súťaží sa v speve ľudových piesní. Jedna je povinná zo Spevníčka, ktorý je vydávaný každý rok. V školskom kole tejto súťaže  zvíťazila v mladšej kategórii Tatiana Šipková z 3.ročníka a staršiu kategóriu bude na okresnom kole reprezentovať Alexandra Červeňáková zo 4.ročníka. Blahoželáme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dubovica
  Dubovica 374, 082 71 Lipany
 • +421514572021
  Mob.: 0918 535 483

Fotogaléria